Endüstriyel boru hatları endüstriyel alanda faaliyet gösteren bir tesisin istediği başarılı sonuca ulaşması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tesis işleyişinin düzenli olması, herhangi bir duraksama ve aksama durumlarının yaşanmaması, tesisin yapmış olduğu işlemler neticesinde en yüksek verimin alınması ve aynı zamanda tesis içerisinde görev yapanların her yönden güvenliğinin sağlanması için endüstriyel boru hatları başrol oynamaktadır. Doğru yapılmış olan bir boru hattı ne kadar tesise fayda sağlıyor ise aynı şekilde eksik ya da yanlış yapılan bir boru hattı ise hem kısa hem de uzun dönem içerisinde büyük maddi ve manevi zararlara neden olmaktadır.

Endüstriyel tesislerde ana üretim alanında olduğu gibi depolama gibi diğer bölgeler özenli ve dikkatli bir şekilde oluşturulmalı ve devreye alınmalıdır. Aksi halde yapılacak bir hata tesisin iş akışında sorunlara neden olarak, hem maddi hem de manevi olarak zararın ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.