Bir proses tankı, genel bir sürecin bir parçası olarak bir alt süreci tamamlamak için kontroller ve aksesuarlar ile tasarlanmış ve donatılmış bir tank olmakla birlikte, proses tankının yanı sıra aksesuar ve kontrollerinden oluşan tüm malzemeler kullanım amacına bağlı olarak tasarlanmıştır.

Bir malzemenin harmanlanması, ayrılması, soğutulması, saflaştırılması ve değiştirilmesi, proses tankında gerçekleştirilen işlemlerden sadece birkaçıdır. Bir proses tankı, önceki veya sonraki işlemlere yatay veya dikey olarak bağlanabilir.